”Flerbandsencyklopedier” är inte bara ett långt och svåruttalad ord. Det är också för Kungsgården Långvind en lång serie av rekord. Kungsgården Långvind trodde inte att det skulle gå att sätta ytterligare rekord i antal verk, men här är det, därtill med ett flerbandsverk från artonhundratalet: ”Svenskt Konversations-Lexikon”, utgivet 1845–1851.

– Nu har ännu en gång vi slagit vårt gamla rekord i flerbandsencyklopedier, med ett 45:e verk. Vi börjar vi bli övertygade om att Kungsgården Långvind har Norrlands största bibliotek med flerbandsencyklopedier, säger Kungsgården Långvinds Agneta Bengtson.

STF Hotell och konferens Hudiksvall Kungsgården Långvind har ett bibliotek utöver det vanliga, åtminstone när det gäller uppslagsverk.

– Min man, Jörgen, är samlaren. Tur att han inte samlar på bilar, även om elbilsintresset är stort. Nu har vi plats för nya godingar, som i detta fall är en gammal goding, sedan vi rensat ut vår enda kopia, säger Agneta Bengtson.

Det senaste verket är ett för paret Bengtson helt nytt uppslagsverk, därtill det första från artonhundratalet, Svenskt Konversations-Lexikon. Det utkom i fyra band 1845–1851 och var sannolikt det första uppslagsverket skrivet på svenska, utan att vara mer eller mindre en direktöversättning från tyska. Svenskt Konversations-Lexikon refererar i förordet om ett lexikon ”… som för tjugu år sedan utgafs från Herr Lindhs tryckeri i Örebro, en öfversättning i sammandrag af något bland dessa [tyska lexika], innehåller ännu mindre sådana [svenska ämnen], än de bättre Tyska.”

I förordet står det att verket ”… ägnar sig helt och hållet åt Sverige, dess historia, geografi, naturalster och egenheter m. m., har hittills helt och hållet saknats.”

Den 30 juli 2023 skrev vi om Kungsgården Långvinds 44:e verk, Lindblads Lexikon i tre band från 1925, som i två band finns på bilden.

För encyklopedibitaren kan Långvind.com berätta att samlingen på Kungsgården Långvind består av 45 flerbandsuppslagsverk, från stora Nordisk familjeboks uggleupplaga (38 band), Svensk uppslagsbok (32) och Encyclopædia Britannica (30) till mer slimmade verk som minstingen i två band, Columbia Viking Encyclopedia

Här finns uppslagsverk på svenska (flertalet), brittisk engelska (Encyclopædia Britannica), amerikansk engelska (Encyclopedia Americana och Columbia Viking Encyclopedia), danska (Hagerups illustrerede konversationsleksikon), norska (Aschenhougs konversasjonsleksikon i två helt olika upplagor, Gyldendals Tibinds Leksikon och Pax Leksikon).

Till rariteterna hör två regionala encyklopedier, Uppslagsverket Finland och Norrländsk uppslagsbok.

Till flerbandsverken kommer nio enbandsverk, varav The New Columbia Encyclopedia (1975) har fler sidor (3 052) och mer innehåll än flera flerbandsverk. Senaste tillskottet i denna samling är ett medfaret exemplar av NKI-skolans uppslagsbok.

Samlingen spänner från det äldsta verket, Svenskt Konversations-Lexikon från 1845–1851, till det sista flerbandsverket – NE i tre band, från 2008.

Kungsgården Långvinds encyklopedibibliotek består av följande flerbandsuppslagsverk, sorterade efter utgivningsår och med första bandets utgivningsår sist.

• Svenskt Konversations-Lexikon, 4 band, 1845
• Nordisk familjebok, Konversationslexikon och realencyklopedi, andra upplagan, 38 band, 1904
• Bonniers konversationslexikon, 12 band, 1922
• Nordisk familjebok, Encyklopedi och konversationslexikon, tredje upplagan, 23 band, 1923
• Lindblads Lexikon, Illustrerad uppslagsbok, 3 band, 1925
• Åhlén & Åkerlund:s konversationslexikon, 29 band, 1931
• Aschenhougs konversasjonsleksikon, ny utgave, 15 band, 1939
• Hagerups illustrerede konversationsleksikon, fjerde udgave, 10 band, 1948
• Svensk Uppslagsbok, andra upplagan, 32 band, 1949
• Kunskapens bok, första upplagan, 9 band, 1952
• Kunskapens bok, fjärde upplagan, 9 band, 1952
• Bonniers Folklexikon, 5 band, 1954
 Kunskapens bok, femte upplagan, 9 band, 1954
• Nordisk familjebok, Encyklopedi och konversationslexikon, fjärde upplagan (1951 års upplaga), 23 band, 1956
• Kunskapens bok, sjätte upplagan, 10 band, 1958
• Focus Uppslagsbok, 10 band (inklusive specialband), 1959
• Lilla uppslagsboken, andra upplagan, 10 band, 1964
• Bonniers Lexikon, 15 band, 1966
• Encyclopedia Americana, International Edition, 30 band, 1966
• Focus Uppslagsbok, andra upplagan, 5 band, 1967
• The Columbia Viking Desk Encyclopedia, 2 band, Third Edition, 1968
• Nordisk familjebok Combi Visuell, 5 band, 1971
• Lilla uppslagsboken, andra upplagan, 11 band (inklusive supplementband), 1973
• Aschehoughs konversasjonsleksikon, femte utgave, 20 band, 1974
• Focus Uppslagsbok, fjärde upplagan, 12 band (inklusive specialband), 1977
• Media Familjelexikon, 18 band (inklusive specialband), 1979
• Encyclopædia Britannica, 15th Edition, 30 band, 1981
• Pax Leksikon, 2. utgave, 6 band, 1982
• Uppslagsverket Finland, 3 band, 1982
• Slå upp, 12 band, 1985
• Bonniers Lilla Uppslagsbok, fjärde upplagan, 3 band, 1984
• Bonniers stora lexikon, 15 band, 1985
• Gyldendals Tibinds Leksikon, 10 band, 1986
• Nationalencyklopedin, 20 band, 1989
• Prismas stora uppslagsbok, andra upplagan, 3 band, 1989
• Stora Focus, 16 band (inklusive specialband), 1990
• Bra böckers lexikon, fjärde upplagan, 25 band, 1991
• Bonniers Lexikon, 24 band, 1993
• Norrländsk uppslagsbok, 4 band, 1993
• Prismas lexikon, första upplagan (1990 års upplaga), 5 band, 1994
• Respons, 8 band (inklusive specialband), 1996
• Nationalencyklopedin supplement, 3 band, 2000
• Alf Henriksons A till Ö, En uppslagsbok, 3 band, 2005
• Respons Aha, Modern kunskap för alla, 10 band (inklusive specialband), 2005
• NE i tre band, 3 band, 2008

Enbandsverken är:
• Ungdomens egen uppslagsbok, 1940
• NKI-skolans uppslagsbok, 1946
• Kunskapens bok, tilläggsband efter sjätte upplagan, 1965
• Lilla Focus, tredje upplagan, 1974
• The New Columbia Encyclopedia, 1975
• Norstedts svenska ordbok + uppslagsbok, andra upplagan, 1999
• Norstedts uppslagsbok, trettonde upplagan, 2003
• The Penguin Encyclopedia, Second Edition, 2004
• Bonniers Uppslagsbok, 2007

– Nu har samlingen av flerbandsencyklopedier blivit ännu större. Som vanligt är både boende och tillfälliga gäster på Kungsgården Långvind välkomna att botanisera i biblioteket, säger Agneta Bengtson.

Text och foto:
Jörgen Bengtson

Uppdaterad 20 december 2023

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *