Elfordon i allmänhet och elbilar i synnerhet innehåller många nya termer. Här är en variant av ”frågor och svar”, på engelska ”Frequently asked questions” (FAQ), om elfordon – ordförklaringar.

Alla begrepp vi tar upp är inte unika för elfordon, men de flesta har fått ökat fokus i samband med elfordon.

I dag innehåller ordlistan definitioner på fyrtiotal begrepp, från 12 volt till WLTP, som är centrala kring elbilar och andra elfordon. I takt med att läsare efterfrågar flera definitioner, kommer ordlistan att växa.

Läs mer jorgensval.se/elfordon-definitioner-kring-elfordon!

Bilden visar en Tesla Model Y, som har ett 12-voltsbatteri, trots att det har ett högspänningsbatteri. En del vi känner igen från fossilbilsvärlden, finns också bland elbilar, som 12-voltsbatteri.

Text och foto:
Jörgen Bengtson

Uppdaterad 6 februari 2023

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *