Samhällets mest sköra, de som har hemtjänst eller ligger på sjukhus, ska självfallet vara garanterade att personalen som betjänar dem är vaccinerade.

Andelen hemtjänstpersonal som vill vaccinera sig är lägre än bland övrig personal inom äldreomsorgen, visar en kartläggning från Expressen.

I flera kommuner är andelen som inte vill ta vaccinet 60 procent. På mindre, privata hemtjänstbolag kan andelen vara ännu högre. På en del arbetsplatser väljer nio av tio att avstå eller att avvakta, enligt Expressens kartläggning.

Samtidigt som många inom hemtjänsten tvekar eller avstår har många äldre börjat säga nej till hemtjänstpersonal, som inte vaccinerat sig. Flera chefer säger till Expressen att det är ett problem med desinformation i sociala medier kring vaccinet.

Det är uppenbart, att här behövs tydliga regler: Om man inte vill vaccinera sig – och inte har medicinska skäl för att säga nej – ska man omedelbart bort från all kontakt med hemtjänstkunder och patienter.

Jag tycker också att det är rimligt att man blir uppsagd vid vaccinvägran, om omplacering inte är möjlig.

Jörgen Bengtson

Inlägget uppdaterat 4 februari 2021

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *